Semanal

  • 4 horas síncronas en streaming
  • Masterclass Experiencial
  • + 6 horas Soporte Contenidos (Wolters Kuwers)

Duración total: 96 horas troncal + 48 horas especialización